Jaarrekening 2018

De jaarrekening over het jaar 2018 staat hierna vermeld. Evenals vorig jaar zijn er geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. Inmiddels hebben de kerkrentmeesters plannen ontwikkeld voor het… Lees verder »

Jaarrekening 2017

De jaarrekening over het jaar 2017 staat hierna vermeld. Er zijn in dit jaar geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. De kerkrentmeesters hebben een verzoek ingediend om bij te… Lees verder »

Jaarverslag 2016

Freonen fan de Boazumer tsjerke Jaarverslag 2016 In het afgelopen jaar moesten wij plotseling afscheid nemen van ons bestuurslid Jaring de Wolff. In de Doarpskille verscheen het volgende artikel dat… Lees verder »