Auteursarchief: Henk Kroes

Jaarverslag 2020

Restauratie muurschildering. Met de restauratie van de muurschildering schiet het nog steeds niet op. Het nog geheel onduidelijk waar de oorzaak ligt van het optrekkend vocht. Inhoudelijk is er in… Lees verder »

Statuten

OPRICHTING STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: I. de heer Hendrik Kroes, geboren in de gemeente Utingeradeel op één november… Lees verder »

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Freonen fan de Boazumertsjerke Inleiding De St. Martenstsjerke te Boazum stamt uit de twaalfde en dertiende eeuw, de toren uit het einde van de dertiende eeuw. Het is… Lees verder »

Jaarverslag 2019

Restauratie muurschildering. De restauratie van de muurschildering in de kerk is nog steeds niet uitgevoerd. Het probleem is doorslaand vocht in de muur waarop de schildering is aangebracht. Er wordt… Lees verder »

Jaarrekening 2018

De jaarrekening over het jaar 2018 staat hierna vermeld. Evenals vorig jaar zijn er geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. Inmiddels hebben de kerkrentmeesters plannen ontwikkeld voor het… Lees verder »

Jaarrekening 2017

De jaarrekening over het jaar 2017 staat hierna vermeld. Er zijn in dit jaar geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. De kerkrentmeesters hebben een verzoek ingediend om bij te… Lees verder »