Kerktoren

Het jongste onderdeel van dit unieke bouwwerk is de onversierde toren met zadeldak. De toren is geheel van baksteen. In tegenstelling tot de kerk is de toren strak en eenvoudig. Blijkens de twee series galmgaten is de toren later verhoogd. In de bovenste geleding bevinden zich galmgaten, waarvan die aan de zuidzijde spitsbogig en aan de overige zijden rondbogig zijn. Onder deze galmgaten bevinden zich rondbogige nissen. Het zadeldak van de toren bevindt zich tussen twee topstukken. De topgevels zijn opgetrokken tot boven het dak, zodat de vorm van een zadel ontstaat, met een steun voor en achter. Deze zadeldaktorens zien we langs de waddenkust: Friesland, Groningen, Duitsland en in Denemarken. De torenbouw zal eind 13e eeuw geweest zijn, doch dit is niet met zekerheid te zeggen.