Begraafplaats

De begraafplaats rondom de kerk wordt beheerd door de kerkrentmeesters van de protestantse gemeente. Er bevinden zich 546 graven op het kerkhof, daarvan is ongeveer 2/3 bezet. Er zijn dus op de begraafplaats nog voldoende vrije graven beschikbaar.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Klaske Feikema, tel 0515 521834, of per mail naar klarins@ziggo.nl. Of de koster van de kerk: Johannes Adema, telefoonnummer 0657133274.