Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Freonen van de Boazumer Tsjerke bestaat uit de volgende personen:

Henk Kroes, voorzitter
Tanialeane 1
8635 MP Boazum
tel 0515 521383
e-mail; kroeshenk@ziggo.nl

Haiko Rutten, secretaris
Waltawei 10
8635 MZ Boazum
tel 0515 521951
e-mail: tubetrading@planet.nl

Sybolt Engelsma, penningmeester
De Kamp 10
8635 MJ Boazum
tel 0515 521707
e-mail: s.engelsma@planet.nl

Bob Pruiksma, algemeen bestuurslid
De Jagersherne 4
8651 CH IJlst