De Stichting

Het doel van de Stichting Freonen fan de Boazumertsjerke is een steentje bij te dragen aan het in een zo goed mogelijke staat behouden van de St. Martenstsjerke in het dorp Boazum.
Als het een kleine kerkelijke gemeente niet meer lukt de kosten daarvoor op te hoesten dan is hulp van buiten af nodig.

Hoe wordt dat doel bereikt
Het bestuur van de stichting wil dat doel bereiken doormiddel van het werven van fondsen op verschillende manieren:

 1. Het werven van donateurs voor een jaarlijkse of een periodieke gift
 2. Het benaderen van personen, bedrijven en instellingen voor een eenmalige gift.
 3. Het bekend maken van de mogelijkheid om de stichting door middel van een legaat te steunen.

Meer concreet zal dit op de volgende manier worden uitgewerkt:
a. Publiciteit en rechtstreeks benaderen van personen, bedrijven en instellingen die op de een of andere manier een relatie met het dorp Boazum hebben.
Te denken valt aan:

 • Het maken en verspreiden van een wervingsfolder/flyer met relevante informatie
 • Brief aan alle dorpsbewoners
 • Brief aan alle adressen uit het bestand van de begraafplaats
 • Het verzamelen van adressen van overige personen en bedrijven die een relatie met het dorp hebben
 • Verstrekken van de wervingsfolder aan toeristen en overige bezoekers van de kerk
 • Een artikel in de Doarpsskille en in de Frissel
 • Vrije publiciteit (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Op’e Skille, Sneeker Nieuwsblad, Wijd en Zijd)
 • Het opzetten van een website en gebruik maken van social media
 • De bestuurders ontvangen eventueel een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld ontvangen door de bestuurders.

De stichting is vanaf 14 mei 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI onder R.S.I.N.-nr 8516.58.015