Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris of de penningmeester:

secretaris:
Haiko Rutten
Waltawei 10
8635 MZ Boazum
tel 0515 521951
e-mail: tubetrading@ziggo.nl

penningmeester:
Sybolt Engelsma,
De Kamp 10
8635 MJ Boazum
tel 0515 521707
e-mail: s.engelsma@planet.nl

Onze stichting heeft een ANBI-Status onder nr. 8516.58.015.