Doopvont

In 1984 kreeg Boazum een nieuw doopvont vervaardigd door de Leeuwarder kunstenaar Chris Fokma. Het historische doopbekken, dat oorspronkelijk aan de preekstoel bevestigd was krijgt een plaats in het nieuwe doopvont. Het zilveren doopbekken met opschriften en wapens is gedateerd 1714 – 1790 en zal zijn aangekocht in de periode dat het bankwerk is aangebracht in de kerk. Merken die wij aantreffen op het doopbek┬Čken zijn: Friesland, Sneek, jaarletter N (1790), meestertekens – onduidelijk een (N) of (M).