Grafstenen

De vloer van de kerk is gedekt met grafzerken, waaronder belangrijke rijk gebeeldhouwde zerken in renaissancestijl, waarvan twee (1541 – 1543) van de monogrammist B. G., recentelijk ge├»dentificeerd als de Leeuwarder Benedictus Gerbrands: een ware kunstenaar! Zij dekken de graven van de Walta’s. Het merendeel van de grafzerken in de kerk is uit de 17e en 18e eeuw. Enkele belangrijke zerken zijn:

1489 Epa Hessels (Jongama);

1523 Backo Adama (later gebruikt voor kinderen Tania);

1554 Edo Wackama (pastoor van 1515-1554);

1671 Gatske Jelles Hobma;

1721 Johannes Hendricus Offringa;

1752 Luitien Jans Cleiterp, dorpsrechter in Baarderadeel, oud 67 jaar.

Van vele zerken zijn de opschriften niet goed leesbaar. Ook de Franse tijd heeft in Boazum zijn sporen achtergelaten. Maar het was niet de volkswoede die de wapens uitkapte. Dat deed een Sneker steenhouwer, die daarvoor keurig door de kerk werd betaald.

Oorlogsgraf

Op het kerkhof bevindt zich een oorlogsgraf. Hierin ligt begraven Mindert Epema, afkomstig uit Boazum en gesneuveld op 10 mei 1940 bij Obbicht in Limburg, bij de strijd om de brug over het Julianakanaal.