Predikanten

Predikantenlijst Boazum, vanaf 1567

 • 1567 – ? Johannes, te Boazum vicaris, moest om zijn hervormde gevoelens in 1567 vluch¬ten, kwam te Emden aan met vrouw en drie kinderen, werd in 1570 als Emissaris naar Holland gezonden en overleed in 1573.
 • 1581 -1589? Johannes Blijenstein, gekomen van Burum.
 • 1592 -1614 Gellius Benedicti Acronius, gekomen van Franeker.
 • 1614 -1669 Obertus Sixti, in 1669 overleden op 82-jarige leeftijd, na 57 jaren dienst.
 • 1669 -1673 Johannes Reen, Albertuszoon, Johannes Reen en zijn broer lsaäk zijn begraven alhier in de kerk. Het grafschrift is onleesbaar gemaakt.
 • 1673 -1679 Bavius Francisci, Franciscuszoon, gekomen van Birdaard en overleden 28-12-1679 te Boazum, en alhier in de kerk begraven.
 • 1680 -1714 Franciscus Gellides. Van deze voorganger zijn geen gegevens (poortje).
 • 1715 -1753 Tiberius Offringa, geboren te Jorwerd en te Bozum overleden 11-6-1753, alhier in de kerk begraven.
 • 1754 -1790 Eelco Alta, beroepen van Beers. Hij heeft onderscheidene verhandelingen betreffende het vak van landhuishoudkunde uitgegeven. In 1790 is E. Alta afge¬zet wegens grootse politieke activiteiten.
 • 1790 -1795 Leonardus Napjus, beroepen van Garijp, en te Bozum ontslagen in 1795 wegens de herstelling van ds. Alta.
 • 1795 -1798 Eelco Alta, deed opnieuw zijn intrede op 5 juni 1795 en is overleden 17-8-1798.
 • 1799 -1825 Nicolaas Johannes Snethlage, Albertuszoon, beroepen van Oppenhuizen en in 1825 emeritus verklaard wegens ziekte en op 8-8-1826 overleden op 56-jarige leeftijd.
 • 1825 -1831 Johannes Campen, beroepen van Gerkesklooster, overleden 5-4-1831.
 • 1832 -1851 David Adrianus Escher, Johannes Petruszoon, beroepen van Stiens.
 • 1851 -1867 J. Koning 1869 -1878 W.F.K. Klinkenberg, beroepen van lrnsum en vertrokken naar Leeuwarden.
 • 1879 -1882 H.U. Thoden van Velzen, beroepen van Rijperkerk en vertrokken naar Gorssel.
 • 1883 -1897 S.R. de Boer, beroepen van Ferwerd en vertrokken naar Winterswijk.
 • 1898 -1901 J. van Giffen, beroepen van Heerenveen en vertrokken naar Zutphen.
 • 1902 -1903 B. Klein Wassink, beroepen van Leimuiden en vertrokken naar Leeuwarden.
 • 1904 -1905 D. Klein Wassink, beroepen van Zuidwolde en vertrokken naar Goor.
 • 1905 -1923 K.J. Mulder, beroepen van Loppersum en vertrokken naar Oldeberkoop.
 • 1924 -1933 A. Kabel, beroepen van Dearsum en vertrokken naar Visvliet.
 • 1934 -1942 J.T. Huisman, beroepen van Noordwolde en in 1942 overleden te Bozum.
 • 1942 -1946 vakant.
 • 1946 -1950 H.J.E. Caron, beroepen van Hardegarijp en vertrokken naar Bellingwolde.
 • 1950 -1960 J.P.J. Palmboom, beroepen van IJsbrechtum en na zijn emiraat vertrokken naar elders.
 • 1968 -1975 K.J. Ingberg, predikant te Britswert en Wiuwert en vertrokken naar Moordrecht.
 • 1975 -1979 A. de Bue, predikant te Scharnegoutum c.a. en vertrokken naar Nijverdal.
 • 1980 -1985 Sj. van der Zee, predikant te Scharnegoutum c.a. en vertrokken naar Leeuwarden.
 • 1985 -1991 D. Floors, predikant te Scharnegoutum c.a. en vertrokken naar Berlicum.
 • 1991 -1996 G. Toes, predikant te Scharnegoutum c.a. en vertrokken naar Apeldoorn.
 • 1996 -2003 J. Wilts en A. Wilts-Heeringa predikanten voor Scharnegoutum en de Slachsang, vertrokken naar Hoogezand.
 • 2003 -2011 H. Postma beroepen van Roden en na emiritaat terug naar Roden.
 • 2011 -2019 R.J. de Vries, beroepen van Langweer, vertrokken naar Sneek.
 • 2019 -2024 R.E. Nummerdor, beroepen van Grou, na emeritaat naar klooster Westerhûs in Hilaard.