Literatuur

Wantje Fritschy: De Majestas Domini in de Ned. Herv. Kerk te Bozum. Stichting Alde Fryske tsjerken, nov 1977

R. Crevecoeur en H.J. Kurvers: Bozum, Hervormde kerk. Schilderingen in de absiskalotte. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 12 februari 1996

L. van Dam en zonen, aug. 22 1861; Plan van reparatie, schoonmaking en verbetering als volstrekt noodzakelijk bevonden ter deugdelijke instandhouding van het Orgel in de Hervormde Kerk te Bozum

P. Bruys en J. Boonstra: Verkennend onderzoek aan de afwerklagen van de orgelkas en haar beelden en snijwerk in de NH-kerk te Boazum. Amsterdam, februari 2004

Klaas Bolt (restauratierapport 1975), dr. Ph. Breuker (historisch overzicht 1975), Jan Jongepier orgeladviseur Leeuwarden (aanvullend rapport 2002): Rapport over het orgel in de Hervormde kerk te Bozum

Gerard van Bethlehem: Heinemann/Knol-orgel Martinuskerk Boazum gerestaureerd, Orgelnieuws, 7/09/2012 Zie: https://www.orgelnieuws.nl/heinemanknol-orgel-martinuskerk-boazum-gerestaureerd/

Theo Jellema: Heineman-Knolorgel (1783/1791) in de protestantse Martinuskerk te Boazum. Friese Orgelkrant 2013

Dirk Molenaar: Het Knol-orgel van Boazum. De Orgelvriend, oktober 2013