Schoorsteenstuk

In de consistorie hangt een schilderij dat oorspronkelijk een schoorsteenstuk is afkomstig uit de voormalige pastorie. De Sneker decoratieschilder Jan Buiteveld (1747–1812), ontving in 1791 zeven gulden voor een schoorsteenstuk in de pastorie van Boazum. Of hij de opdracht te danken had aan een patriottische connectie, is onwaarschijnlijk. In het dorp was namelijk een jaar eerder de patriottische Eelco Alta als predikant afgezet en opgevolgd door de orangist ds. Leonardus Napjus, zoon van Eelco Napjus.

Toen er in 1870 in Boazum een nieuwe pastorie werd gebouwd bleef het schoorsteenstuk gespaard. Na de voltooiing van de kerkrestauratie in 1948 kreeg het schilderij (rechts iets ingekort en voorts voorzien van een nieuwe eiken lijst) een plaats in de nieuw ingerichte consistoriekamer in de voorkerk. In 1987 werd het schoongemaakt en op hout geplakt. Het schilderij (doek, 59 x 33 cm.) vertoont rechts Jezus met een aureool. Hij zit bij een put en tegenover hem staat met uitgestrekte hand de Samaritaanse vrouw met wie hij een gesprek voert (Joh. 4:7). Het tafereel is ongetwijfeld naar een prent vervaardigd, maar een exact gelijkend voorbeeld is vooralsnog niet gevonden. Een prent van Jan Luyken (1649–1712) komt er het dichtst bij. De personen en hun kleding zijn geschilderd als die op het behangsel van de Maaltijd te Emmaus.

Uit: Sytse ten Hoeve: De Vrije Fries, Jaarboek 2009