Kerkzilver

Bij de viering van het Heilig Avondmaal heeft men de beschikking over een aantal zilveren gebruiksvoorwerpen, zoals een zilveren drinkbeker met opschrift en gedateerd 1686. Merken: Sneek, jaarletter N (1685), meesterteken een naar rechts lopend eendje: toegeschreven aan de zilversmid Gerrit Theunis Robijnsma.

De beker is een geschenk van de diakonie. Een tweede beker met opschriften is ook gedateerd en wel 1818. Merken: kantoorstempel waarborg Leeuwarden, leeuwtje + 2 – 2e gehalte zilver, jaarletter 1 (1818), meesterteken OS met daarboven een hertegewei: Omins Swartwolt, Leeuwarden. Deze beker is geschonken door de plaatselijke onderwijzer Hernd Leenderts Eisinga. Er is ook een broodschaal, geschonken door een plaatselijke boerin Yttje Haanstra, weduwe van J.H. Offringa, met dezelfde tekens en jaartal (verblijfplaats onbekend).

In het Fries Museum is een zilveren beker, afkomstig uit Boazum, op rechte pootjes. Op de wand van de beker is een aanvallende ram gegraveerd met er boven: ‘dit is” en er onder: “Bosuma ram”. Onder de liprand: Maria * Anna * IHS (in stralenkrans) ” Pier ” (wapen) BOSVM* en Baick * (wapen) Wnia * Anno * XV * Ende * Viii Tussen de woorden vogelkoppen, bloemen, vruchten en koppen. Wapens: Boasum, Unia.