Categoriearchief: Algemeen

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 is gepubliceerd, deze is volledig te downloaden en in te zien op onze overzichtspagina ANBI-status. Restauratie muurschildering De restauratie van de muurschildering is afgerond. Het onderzoek naar het vocht in… Lees verder »

Publicatie jaarverslag 2021

Ons jaarverslag 2021 is gepubliceerd. De restauratie van de muurschildering is nog niet afgerond. Er loopt nog een onderzoek naar het vocht in de muur waardoor het fresco wordt aangetast.

Jaarverslag 2020

Restauratie muurschildering. Met de restauratie van de muurschildering schiet het nog steeds niet op. Het nog geheel onduidelijk waar de oorzaak ligt van het optrekkend vocht. Inhoudelijk is er in… Lees verder »

Statuten

OPRICHTING STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: I. de heer Hendrik Kroes, geboren in de gemeente Utingeradeel op één november… Lees verder »

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Freonen fan de Boazumertsjerke Inleiding De St. Martenstsjerke te Boazum stamt uit de twaalfde en dertiende eeuw, de toren uit het einde van de dertiende eeuw. Het is… Lees verder »

Jaarverslag 2019

Restauratie muurschildering. De restauratie van de muurschildering in de kerk is nog steeds niet uitgevoerd. Het probleem is doorslaand vocht in de muur waarop de schildering is aangebracht. Er wordt… Lees verder »

Jaarrekening 2018

De jaarrekening over het jaar 2018 staat hierna vermeld. Evenals vorig jaar zijn er geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. Inmiddels hebben de kerkrentmeesters plannen ontwikkeld voor het… Lees verder »

Jaarrekening 2017

De jaarrekening over het jaar 2017 staat hierna vermeld. Er zijn in dit jaar geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. De kerkrentmeesters hebben een verzoek ingediend om bij te… Lees verder »

Jaarverslag 2016

Freonen fan de Boazumer tsjerke Jaarverslag 2016 In het afgelopen jaar moesten wij plotseling afscheid nemen van ons bestuurslid Jaring de Wolff. In de Doarpskille verscheen het volgende artikel dat… Lees verder »