Jaarverslag 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2020

Restauratie muurschildering.
Met de restauratie van de muurschildering schiet het nog steeds niet op. Het nog geheel onduidelijk waar de oorzaak ligt van het optrekkend vocht. Inhoudelijk is er in het afgelopen jaar niets veranderd.

Bestuur
Het bestuur heeft op statutaire wijze vergaderd. Er zijn geen mutaties in de bestuurssamenstelling.

Jaarrekening 2020

 

rekening 2020 rekening 2019
baten
eenmalige donaties € 950,00 € 645,00
jaarlijkse donaties € 534,50 € 867,00
periodieke giften € 450,00 € 600,00
rente spaarrekening € 0,00 € 0,59
totaal baten (a) € 1.934,50 € 2.112,59
lasten
bankkosten € 119,37 € 119.36
diverse kosten
bijdrage restauratie/verwarming
totaal lasten (b) € 119,37 € 119,36
resultaat (a-b) € 1.815,13 € 1.992,64
  • activa
31-12-2020 31-12-2019
rekening courant € 4.649,32 € 2.834,19
spaarrekening € 7.381,11 € 7.381,11
saldo € 12.030,43 € 10.215,30