Jaarrekening 2017

      Reacties uitgeschakeld voor Jaarrekening 2017

De jaarrekening over het jaar 2017 staat hierna vermeld. Er zijn in dit jaar geen donaties verstrekt voor het onderhoud van de kerk. De kerkrentmeesters hebben een verzoek ingediend om bij te dragen in het herstel van het dakhout dat over enkele jaren moet plaats vinden. Hierop is positief gereageerd.

 rekening 2017  rekening 2016
baten
eenmalige donaties  €                       590,00  €                       603,91
jaarlijkse donaties  €                       669,50  €                       739,51
periodieke giften  €                       900,00  €                       900,00
rente spaarrekening  €                            7,17  €                         45,93
totaal baten (a)  €                    2.166,67  €                   2.289,35
lasten
bankkosten  €                       130,63  €                       127,50
diverse kosten  €                          12,50  €                       225,64
bijdrage restauratie/verwarming  €                 11.000,00
totaal lasten (b)  €                       143,13  €                 11.353,14
resultaat (a-b)  €                    2.023,54  €                  -9.063,79
activa 31-12-2017 31-12-2016
rekening courant  €                    1.147,38  €                   1.381,01
spaarrekening  €                    5.879,63  €                   3.622,46
saldo  €                    7.027,01  €                   5.003,47